Jdi na obsah Jdi na menu
 


Půdní profil, půdní typy a význam půd

3. 4. 2009

Půdní profil

 

 • = svislý řez půdou
 • můžeme rozlišit vrstvy, tzv. půdní horizonty

 

A) Humusový horizont

 

 • nejlépe zvětralý
 • nejsvrchnější vrstva půdy
 • jeho nejsvrchnější vrstva = ornice
 • rostliny odsud čerpají živiny
 • nejvíce humusu (čím víc humusu, tím tmavší) = nejtmavší

 

B) Obohacený horizont

 

 • méně úrodný
 • více jílovitý
 • často rezavá barva <= železo

 

C) Spodní horizont

 

 • tvořený zvětrávající matečnou horninou

 

D) Matečná hornina

 

 • neporušená matečná hornina (vyvřelá, usazená nebo přeměněná)
 • postupně z ní vzniká půda
 • určuje vlastnosti půd

 

 

Půdní typy

 

a) Černozemě

b) Hnědozemě

c) Rendziny

d) Podzolové půdy

e) Nivní půdy

f) Glejové půdy

 

 

a) Černozemě

 

 • horizonty: A, C, D
 • nejúrodnější => nejvíce humusu
 • nejtmavší
 • vznikají na spraši
 • výskyt: v nížinách (Polabí)

 

b) Hnědozemě

 

 • méně úrodné => méně humusu
 • horizonty A, B, C, D
 • nejrozšířenější, nejvíce využívané v zemědělství

 

c) Rendziny

 

 • málo humusu
 • matečná hornina: vápenec, dolomit => v krasových oblastech
 • jsou mělké

 

d) Podzoly

 

 • kyselé
 • málo úrodné
 • ve vyšších nadmořských výškách
 • často zalesněné

 

e) Nivní půdy

 

 • v okolí řek
 • naplavením řekou
 • bývají zaplavovány

 

f) Glejové půdy

 

 • na zamokřených místech (spíše spodními vodami)
 • barva modrozelená

 

 

Význam půd

 

 • zemědělství
 • pro rostliny
 • životní prostředí živočichů
 • stavební materiál