Jdi na obsah Jdi na menu
 


Biotické faktory

6. 9. 2009

Biotické faktory

 

 • = jiné organismy působící na organismus

 

 • a) MEZIDRUHOVÉ VZTAHY
 • b) VNITRODRUHOVÉ VZTAHY

 

 • DRUH = jedinci, kteří jsou schopni křížit se navzájem, dávají plodné potomstvo; mají jedinené vlastnosti, kterými se liší od ostatních druhů
 • JEDINEC = jeden organismus, jeden zástupce
 • POPULACE = soubor jedinců téhož druhu, kteří žijí v daném čase na daném území
 • BIOCENÓZA = soubor populací; společenstvo
 • ZOOCENÓZA = soubor populací živočichů
 • FYTOCENÓZA = soubor populací rostlin
 • biocenóza + neživé složky = EKOSYSTÉM:
  • charakterizován:
   • tokem energie
   • koloběh látek
   • rovnováha
  • např. ekosystém lesa, rybníka, pole, louky, meze, ...
 • BIOM = soubor ekosystému podobného typu, např. listnaté lesy
 • BIOSFÉRA = všechny živé organismy na Zemi
 • BIOTOP = stanoviště (životní prostor) druhů; oblast, ve které se organismus může stravovat, pohybovat, rozmnožovat
 • EKOTON = přechodné stanoviště mezi dvěma ekosystémy
 • BIOINDIKÁTOR = organismus, podle kterého se pozná čistota prostředí (trepka, rak), má velice úzkou valenci

 

 

Vnitrodruhové vztahy

 

 • = mezi jedinci téhož druhu

 

 • HUSTOTA
  • = denzita
  • množství jedinců na určitou jednotku plochy
  • velcí živočichové => menší hustota
  • menší živočichové => větší hustota
 • OSCILACE
  • kolísání počtu jedinců v rámci jednoho roku
  • gradace = navyšování počtu jedinců
  • kulminace = maximum počtu jedinců
 • FLUKTUACE
  • kolísání počtu jedinců během více let
 • ROZPTYL
  • = disperze
  • 1. rovnoměrně (vysazování stromů, ...)
  • 2. náhodně ( přesouvání za potravou, ...)
  • 3. shloučeně (mraveniště, stáda, ...)
 • RŮST POPULACE
  • vliv má:
   • natalita
   • mortalita
   • migrace (emigrace a imigrace)

 

 • křivky:
  • typu "J"
   • nejdříve pomalejší, poté prudký nárůst populace
   • není tak častý
   • poté i prudce klesá populace
   • např. sarančata, hmyz
  • typu "S"
   • častější
   • pozvolný nárůst
   • K - nosná kapacita prostředí
   • např. zebry, většina živočichů

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 •  stratégové:
  • a) r-stratégové:
   • vysoká schopnost reprodukce
   • rychlý vývoj
   • malí živočichové
   • jsou adaptivní
   • např. hlodavci
  • b) k-stratégové:
   • menší schopnost reprdukce
   • delší vývoj
   • větší živočichové
   • mají teritoria
   • např. sloni
 • EXPANZE
  • zabírání a rozšiřování území
  • kvůli prostoru, potravě
 • STRUKTURA POPULACE
  • věková struktura:

 

Obrazek

 

 

 

 

 

 

 

 

Mezidruhové vztahy 

 

 

Neutrální vztahy

 

 • NEUTRALISMUS (0;0)

 

Pozitivní vztahy

 

 • PROTOKOOPERACE (+;+)
  • vzájemně prospěšné nezávazné sdružování, které může být kdykoliv přerušeno
  • např. pštrosi a zebry

 

 • SYMBIÓZA (+;+)
  • pevný svazek, nemohli by bez sebe být
  • např.:
   • kořeny bobovitých rostlin + nitrifikační bakterie (váží vzdušný dusík do půdy)
   • lichenismus (řasa/sinice + houba => lišejník)
   • hmyz + rostliny

 

 • KOMENZALISMUS (+;0)
  • = soustolovnictví
  • např. lev (0) + hyena/sup (+)

 

 

Negativní vztahy

 

 • AMENZALISMUS = ALOPATRIE (-;0)
  • např:
   • bílý akát (0) + jiné rostliny (-) (akát vylučuje chem. látky, které zpomaluje růst ostatních rostlin)
   • plísně (0) + bakterie (-) (některé plísně vylučují antibiotika, které bakterie zabíjí)

 

 • PREDACE (+;-)
  • kořist a predátor
  • např.: zebra a lev; gazela a gepard; žížala a vrabec

 

 • PARAZITISMUS (+;-)
  • hostitel a parazit
  • např.: pes a blecha; člověk a tasemnice; strom a jmelí
  • parazité:
   • EKTOPARAZITÉ: vnější parazité
   • ENDOPARAZITÉ: vnitřní parazité

 

 • KOMPETICE (-;-)
  • např. konkurence kvůli např, stejnému druhu potravy, stejnému území, ...

 

 

Koloběh látek v přírodě

 

 • látky dokola cestují prostředím, neztrácejí se

 

 • Koloběh vody
  • voda mění skupenství

 

 • Koloběh kyslíku
  • vyskytuje se v atmosféře, biosféře, litosféře
  • hlavní producenti = rostliny (fotosytéza)

 

 • Koloběh dusíku
  • hlavně v atmosféře
  • X rostliny ho neumějí využívat => nitrifikační bakterie dusík přemění na dusičnany (=nitrifikace); přeměna dusičnanů na vzdušny dusík = denitrifikace

 

 • Koloběh uhlíku
  • v hydrosféře, biosféře, atmosféře (CO2), litosféře (sedimentech)
  • ve fosilních palivech (spalování => CO2)

 

 • Koloběh síry
  • nejvíce v mořských usazeninách, sádrovci, pyritu

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

haha

(Jindra, 15. 10. 2013 10:48)

Paráda pisemka za 1 :D

moc pěkný

(Jarda, 7. 10. 2011 19:43)

hodně mi to pomohlo, ještě jsem se učil i z: http://www.vsichnivsem.cz/strednipredmet-100-4hodina

hm..

(zš štěken, 31. 5. 2011 9:12)

pěkně na hovno kámo

very gooood

(učenec, 10. 3. 2010 17:55)

máš to tady fakt super moc si mi tim pomohla s písemkou :) fakt luxus!

zrjrzj

(jrjrj, 27. 2. 2010 21:13)

luhjgnm